Energia jądrowa

Energia jądrowa, która powstaje poprzez rozszczepienie jąder pierwiastków jest powszechnie wykorzystywana w energetyce. Na całym świecie buduje się liczne elektrownie jądrowe, a udział tej energii w światowej produkcji energii elektrycznej sięga już kilkunastu procent.

Obecnie w energetyce jądrowej, zwanej również nuklearną, najszerzej wykorzystywany jest uran. Pierwiastek ten jest przetwarzany w reaktorach jądrowych w elektrowniach czy też reaktorach służących do napędu okrętów.

Energia jądrowa jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Ma swoich licznych zwolenników, którzy podkreślają, że ma mniej szkodliwy wpływ na środowisko niż energia pochodząca ze spalania paliw kopalnych, natomiast przeciwnicy alarmują, że drastycznie zmniejszają się źródła uranu, a przechowywanie odpadów radioaktywnych powstających w procesie wytwarzania energii, może być szkodliwe i niebezpieczne.

Obecnie społeczeństwa dość sceptycznie podchodzą do tego źródła energii, mając na uwadze wszelkie tragiczne katastrofy, które miały miejsce w przeszłości. Nie ulega wątpliwości, że energia pochodząca z rozszczepiania jąder pierwiastków ma swoje liczne zalety i wady, jednak warto pamiętać, że wciąż pozostaje ciekawą alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii.