Odnawialne i nieodnawialne źródła.

Podstawowym problemem większości źródeł energii jest to, że ich zasoby kiedyś się kończą. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to wszystkich surowców. Właśnie dlatego stworzono klasyfikację, która dzieli wytwarzaną energię ze względu na odnawialność lub nieodnawialność źródeł jej powstawania.

Substancje, które nie posiadają zdolności do odbudowywania się w krótkim czasie, zaliczamy do kategorii źródeł nieodnawialnych. Oznacza to, że mamy możliwość wykorzystywania ich znacznie szybciej, niż trwa ich uzupełnianie. Przede wszystkim klasyfikujemy tutaj różnego rodzaju paliwa kopalne, czyli między innymi węgiel brunatny i kamienny, gaz ziemny czy ropę naftową.

W dużej mierze to właśnie one zasilają współczesny przemysł, energetykę, transport i większość gospodarstw domowych. Obecnie dąży się jednak do jak najwydajniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zaliczamy do nich takie zasoby, które praktycznie nie mają zdolności, by się wyczerpać.

Najpopularniejsze z nich to promieniowanie słoneczne, wiatr, opady i pływy morskie. Za zaletę uważa się tu fakt, że ich używanie zwykle jest ekologiczne, czyli całkowicie nieszkodliwe dla środowiska. Nie prowadzi więc do wyniszczenia przyrody.