Szpitalna specyfika

Niektóre przychodnie funkcjonują jako oddzielne placówki, w których chorych przyjmują lekarze różnych specjalności, czasami także świadczona jest pomoc doraźna – dzieciom, jak i pacjentom dorosłym. Takie miejsca sprawdzają się jako pomoc w przypadkach, które nie wymagają hospitalizacji, ponieważ nie ma tam możliwości świadczenia całodobowej, kompleksowej opieki. Czym innym są przychodnie szpitalne.

Działają one na podobnych zasadach, ale z racji swojej lokalizacji istnieje możliwość płynnej zmiany statusu pacjenta – z przychodzącego z zewnątrz na rezydującego w placówce jako osoba hospitalizowana. Oczywiście dzieje się tak jedynie wówczas, gdy na podstawie badań i diagnostyki lekarz stwierdzi, że pacjent powinien zostać przyjęty na któryś z oddziałów. Poza tym przychodnia w szpitalu może świadczyć usługi na takiej samej zasadzie jak przychodnie samodzielne.

Zwykle przyjmują w nich lekarze pracujący na miejscowych oddziałach specjalistycznych, co jest znacznym ułatwieniem dla pacjentów, którzy muszą pojawiać się na kontrolach po zakończonej hospitalizacji.