Wady energii nieodnawialnej

Energia nieodnawialna jest bardzo popularna na całym świecie. Jednak oprócz licznych zalet, posiada równie pokaźną, o ile nie większą, liczbę wad, które powinny zachęcić władze cywilizowanych państw do ograniczenia spalania tradycyjnych surowców i skierowania się ku odnawialnym źródłom energii.

Największą wadą nieodnawialnych źródeł energii jest ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Substancje wydzielane w trakcie spalania surowców energetycznych przyczyniają się do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze oraz powstawania kwaśnych deszczy.

Ze względu na takie cechy, nieodnawialna energia może szkodzić zarówno faunie i florze, jak i organizmom ludzkim. Do wad energetyki bazującej na źródłach nieodnawialnych zaliczyć można również wciąż rosnące ryzyko wyczerpania się pokładów surowców energetycznych.

Grono zwolenników energii czerpanej z nieodnawialnych źródeł z biegiem lat coraz bardziej się zmniejsza. Społeczeństwa zaczynają dostrzegać liczne wady tego sektora energetycznego oraz cechują się coraz większą świadomością ekologiczną.