Gaz ziemny

Trzecim pod względem popularności w skali świata surowcem energetycznym jest gaz ziemny. Gromadzi się on w skorupie ziemskiej. Czasami jest pod wysokim ciśnieniem. Jego pokłady często towarzyszą złożom węgla kamiennego lub ropy naftowej.

Zdarza się jednak również, że występuje samodzielnie. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Jego dokładny skład może jednak zmieniać się w zależności od miejsca jego wydobycia. Zwykle pojawiają się w nim również śladowe ilości innych gazów: etanu, propanu i butanu.

Można tu znaleźć także odrobinę różnego rodzaju związków organicznych i mineralnych. Gaz ziemny nie jest mocno szkodliwy dla środowiska. Z pewnością jego spalanie emituje mniejsze ilości CO2, niż w przypadku węgla czy ropy. Nieznaczna jest także emisja innych substancji chemicznych, takich jak rtęć, siarka czy dwutlenek azotu.

Wykorzystywany w przemyśle gaz ziemny jest specjalnie nawaniany. W swojej naturalnej postaci nie ma żadnego zapachu, co mogłoby powodować znaczne trudności w wykrywaniu jego obecności w powietrzu. Największymi zasobami gazu na świecie może poszczycić się Rosja. W dość znacznej odległości za nią plasuje się Iran, a trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Katar.