Prace archiwizacyjne

Praca z dokumentami nieraz będzie wiązała się z ich archiwizacją.

W zależności od zadań zleconych nam przez pracodawcę, może to być zwykłe posortowanie dokumentów i włożenie ich do segregatorów, czy długa praca przy wprowadzaniu danych do komputera.

Przydatna okaże się znajomość oprogramowania biurowego, które umożliwi wykonanie nam wielu czynności w szybki i efektowny sposób.

Do wprowadzania danych, faktur i innych informacji używać będziemy arkuszy kalkulacyjnych lub odpowiednio realizowanych baz danych.

W przypadku pracy z fizycznymi dokumentami, czy fotografiami, w ruch pójdą kserokopiarki oraz skaner w celu wprowadzenia cyfrowych kopii.

Dobrym nawykiem jest tworzenie odpowiednich oznaczeń i skrótów, które pozwolą nam szybciej odnajdywać wcześniej zapisane informacje oraz miejsca na nowe wpisy.

Będzie to przydatne zarówno przy segregatorach, fizycznych nośnikach jak płyta CD oraz na komputerze w postaci odpowiedniego drzewa katalogów.

Archiwizacja danych może okazać się ciężką pracą, jednak odpowiednie narzędzia ułatwią nam proces wprowadzania danych.

Odpowiedni porządek pozwoli nam także na wygodniejszą pracę.